Twój koszyk jest pusty
Cezal Myśliborska - Sklep stacjonarny

Rurka tracheostomijna z polietylenu (ID1049)


Zapytaj o cenę


Dostarczana w stanie jałowym, do jednorazowego użytku Sterylizowane tlenkiem etylenu (EO).

W przypadku uszkodzenia opakowania nie używać!

C€ 0434

Rozmiary rurek

W zależności od średnicy zewnętrznej otworu dystalnego ( od strony pacjenta) wytwarza się osiem różnych rozmiarów rurek oznaczonych symbolami od 5 do 12.

Długość rurek

W zależności od długości rurki dzielą się na standardowe (S), przedłużone (L) i długie (U_).

Odmiany rurek

Rurki, niezależnie od rozmiaru i długości, mogą występować bez otworu w środkowej części rurki zewnętrznej (oznaczone symbolem A) i z otworem (oznaczone symbolem B).

Kodowanie rurek

Na kołnierzu każdej rurki jest zaznaczony jej numer odpowiadający danej średnicy zewnętrznej końca rurki. Dodatkowo do znakowania
wprowadzono kod w postaci barwnych kropek na kołnierzu: 5-czerwona kropka. 6- żółta kropka. 7- srebrna kropka. 8- fioletowa kropka,
niebieska kropka. 10- czarna kropka. 11-dwie czarne kropki, 12-dwie czerwone kropki.

SPOSÓB STOSOWANIA

Dobór odpowiedniej rurki dla każdego pacjenta powinien być poprzedzony oceną wielkości światła otworu tracheostomijnego.
Po założeniu rurki należy sprawdzić, czy nie jest zbyt ciasna i nie powoduje odruchów wymiotnych. W razie potrzeby zmienić na rurkę o numer mniejszą. Konstrukcja rurki pozwala na jej długotrwałe utrzymanie bez konieczności wyjmowania. W celu usunięcia gromadzących się w rurce wydzielin wyjąć i wyczyścić rurkę wewnętrzną. W tym celu rurkę umyć ciepłą wodą z niewielkim dodatkiem płynnych środków do mycia naczyń (np. Ludwik) i opłukać silnym strumieniem ciepłej wody. W celu odmoczenia zaschłych wydzielin, rurkę zamoczyć w ciepłej wodzie, a po odmoczeniu umyć i opłukać w wyżej podany sposób. W celu odkażenia należy umytą rurkę moczyć w jednym z roztworów: soli fizjologicznej - przez
4 h. w 3 % wodzie utlenionej - przez 15 minut lub w 70 % roztworze alkoholu etylowego - przez 30 minut. Korzystne jest stosowanie zestawu z dodatkową rurka wewnętrzną, ponieważ umożliwia to zakładanie rurek wewnętrznych na zmianę i dokładne odmoczenie chwilowo nieużywanej rurki.

Rurkę wewnętrzną można czyścić szczotką o średnicy odpowiadającej średnicy wewnętrznej rurki, wyprofilowaną podobnie jak rurka, z włosiem i końcówką nie powodującą zarysowania i zadrapania czyszczonej powierzchni lub pęknięcia rurki. Czas użytkowania prawidłowo czyszczonej rurki wynosi maksymalnie 3 miesiące.


Przy odbiorze przesyłki kurierskiej ZAWSZE sprawdzaj dokładnie w obecności kuriera stan opakowania w jakim została dostarczona!
W przypadku najdrobniejszych nawet uszkodzeń opakowania zażądaj sporządzenia przez kuriera protokołu uszkodzeń, będącego jedyną podstawą do zgłoszenia reklamacji.
W przypadku braku protokołu uszkodzeń podpisanego przez kuriera reklamacje nie będą uwzględniane.